Разказ за Ростовския митрополит Арсений от втората половина на XIX век, Зогр. 242

Общо наименование: Разказ. Конкретно наименование: Разказ за Ростовския митрополит Арсений. Гърция Място: Атон, Света Гора. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 242. Каталог: 242. 1  Предишна сигнатура: III.з.18. 2 
29 ff. 220 x 174 mm
115

Без украса

Картон с хартия

А.

Анонимен
Кирилица. Курсив, руски, канцеларски

Правопис: Църковнославянски

Разказ за митрополит Арсений.
19. век, втора половина.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.