Служебник от втората четвърт на XVII век, Зогр. 182

Общо наименование: Служебник. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 182. Каталог: 182. 1  913. 2  Предишен каталог: 125. 3  Предишна сигнатура: III.в.16. 4 
Плътна и гладка Корона със звезда ; Полумесец и три луни . 105 ff. 195 x 122 mm
131

Червени растително-геометрични инициали

Нова, библиотечна

A.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден правилен, средногорски тип

Правопис: Безюсов (ресавски)

Служебник. Включва и месецослов, в който са отбелязани св. Петка Търновска, св. Иван Рилски и св. Кирил Философ.

(105r) . Вероятно от ръката на писача – бележка за децата, които са му се родили през 1642, 1645 и 1650 г.

17. век, втора четвърт.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.