Октоих въкресен от края на XVII век, Зогр. 150

Общо наименование: Октоих. Конкретно наименование: Октоих възкресен. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 150. Каталог: 150. 1  Предишен каталог: 72. 2  Предишна сигнатура: II.б.5. 3 
189 ff. 132 x 95 mm
Без начало и без край.
118

Без украса

Нова, библиотечна

А.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен и раззреден

Правопис: Безюсов (ресавски)

Октоих възкресен
17. век, край.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.