Празничен миней за декември-август от началото на XV век, Зогр. 213

Общо наименование: Миней. Конкретно наименование: Миней празничен за декември-август. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 213. Каталог: 213. 1  Предишен каталог: 106. 2  Предишна сигнатура: III.е.2. 3 
Тъмна и грапава Куче подобен Briquet 1923 , Nr 3644 1407–1409 ; 365 ff. 198 x 123 mm
Началото и краят липсват, но книгата е добре запазена
123

Флорални маргинални орнаменти, наркиращи заглавията на отделните служби

Червени геометрични инициали

Нова, картонени кори с кожен гръб

А.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, неправилен

Правопис: Двуеров, двуюсов (търновски правопис)

15. век, начало.