Христоития на Доситей Обрадович от 1836 г., Зогр. 245

Общо наименование: Христоития на Доситей Обрадович. Гърция Място: Атон, Света Гора. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 245. Каталог: 145. 1  854. 2  Предишна сигнатура: III.з.28.
Както личи от заглавната страница ръкописът е бил подготвен за печат в Будим
36 ff. 160 x 140 mm
117

Картон с хартия

А.

Анонимен
Кирилица. Курсив

Правопис: Нов, сръбски

Христоития на Доситей Обрадович
19. век (1836 г.).

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.