Апостол от края на XV век, Зогр. 203

Общо наименование: Апостол. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 203. Каталог: 203. 1  35. 2  Предишен каталог: 55. 3  Предишен каталог: 42. 4  Предишна сигнатура: III.д.3. 5 
Хартия. Груба и грапава. Трихълмие с кръст Briquet 1973 , Nr 11815 1484–1486 ; 509 ff. 200 x 145 mm
Не в добро състояние. Липсва 1 лист в началото.
118

Заставки, инициали и маргинални елементи в балкански стил.

Нова, библиотечна.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, калиграфски

Правопис: Българска редакция (влахомолдавски произход)

6 
Апостол с добавки. Предисловието към Апостолските деяния е без начало. Пред всяко послание е поместено оглавление и предисловие. Съдържа и указател за антифоните, прокимените, алилуярите и причастните от Пасха до Неделя сиропустна, за Великия пост и в рамките на месецослова – от септември до авгист. Указател на апостилските четения за всяка потреба.
15. век, край.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.