Сборник от патерични разкази от XVIII–XIX век, Зогр. 197

Общо наименование: Патерик. Конкретно наименование: Сборник с патерични разкази. Гърция Място: Атон, Света Гора. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 197. Каталог: 197. 1  Предишна сигнатура: II.ж.13. 2 
Ръкописът е сбор от различни книги, писани в различно време и на различна хартия
108 ff. 220 x 170 mm
Добре запазен, но извътре има някои липси
122–24

Без украса

Нова, библиотечна

А.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, дребен, нов

Правопис: Църковнославянски

Патерични разкази
18. век, край – 19. век, начало.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.