Служебник от края на XVI век, Зогр. 183

Общо наименование: Служебник. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 183. Каталог: 183. 1  913. 2  Предишен каталог: 133. 3  Предишна сигнатура: III.в.17. 4  Предишна сигнатура: I.и.17.
Бяла и плътна Котва в кръг със звезда отгоре ; 196 ff. 196 x 135 mm
120

(1r) . Малка заставка-плетеница

Червени растително-геометрични инициали

Нова, библиотечна

A.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, обработен с някои калиграфски удължения

Правопис: Безюсов

Служебник
16. век, край.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.