Акатистник от XVII век, Зогр. 158

Общо наименование: Акатистник. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 158. Каталог: 158. 1  8. 2  Предишен каталог: 143. 3  Предишна сигнатура: III.б.13. 4 
Тънка, грапава с воден знак Герб ; 100 ff. 143 x 104 mm
132

Растително-геометрични инициали в червено.

Нова, библиотечна

Анонимен
Кирилица. Полуустав, дребен, изискан и правилен.
Български

Правопис: Безюсов

Съдържа акатисти за Богородица, арх. Михаил, Йоан Кръстител, св. Никола (неизвестен препис), за апостолите Петър и Павел, Богородични тропари и някои молитви.
17. век. 5 

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.