Поучения на авва Доротей от 60-те–70-те години на XIV век, Зогр. 138

Общо наименование: Слова на авва Доротей. Гърция Място: Атон, Света Гора. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 138. Каталог: 138. 1  Предишна сигнатура: III.а.13.
Плътна, здрава и гладка Глава на еднорог от типа на обраците у Mošin, Traljić 1957 от третата четвърт на 14. век. Вж. , Nr 5825 1360 ; 111 ff. 180 x 130 mm
Пълен, без липси
129

(1r) . Малка заставка от преплетени кръгове в ранен балкански стил, оцветена в охра и зелено

Червени растително-геометрични инициали

Нова, библиотечна

А.

Теодосий монах (?)
Кирилица. Полуустав, среден, правилен, от опитна ръка

Правопис: Двуеров, двуюсов

Почерковите особености съвпадат с тези на монах Теодосий, писал и известната Теодосиева лествица заедно със слова на авва Доротей през 1364 г. (РМ 3/11)

Б.

(83r-87r) . Анонимен
Кирилица. Александрийско (попгерасимово) писмо, дребно

Правопис: Двуеров, двуюсов

Слова на авва Доротей
14. век, 60-70-те години.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.