Псалтир с последования на Кирил Зографски от 1713 г., Зогр. 139

Общо наименование: Псалтир. Конкретно наименование: Псалтир с последования. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 139. Каталог: 139. 1  Предишен каталог: 13. 2 
Хартия III + 540 + I ff. 165 x 110 mm
Без липси. Първите 3 листа повредени от влага.
127В 1 колона, 27 реда на страница.

Заставки пред всяка катизма и множество изящно изработени инициали

Оригинална. Дъски в кожа, орнаментирани от двете страни. На предната корица е изобразено разпятието и четиримата евангелисти в ъглите; на задната корица – тайната вечеря. Със запазени закопчалки.

(1r-157v) . Кирил Зографски
Кирилица. Полуустав, ситен, руски тип.

Правопис: Църковнославянски

Псалтир с последования
(532r) .

Приписка от ръката на писача

(вътрешна страна) . Късна приписка.
1713.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.