Триод цветен от втората поливна на XV век, Зогр. 202

Общо наименование: Триод цветен. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 202. Каталог: 202. 1  1035. 2  Предишен каталог: 83. 3  Предишна сигнатура: III.г.2. 4 
Плътна и жилава Ножици; Ръка с цвете. 260 ff. 195 x 125 mm
Началото липсва
124

Червени геометрични инициали

Нова, библиотечна, картонени кори с кожен гръб

А.

Яков йеромонах
Кирилица. Полуустав, среден, правилен

Правопис: Безюсов

Цветен триод
  • (260r) . Бележка на писача, йеромонах Яков
17. век, първа четвърт. Ловчански книжовен център.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.