Златоустов Маргарит от XIV век, Зогр. 168

Общо наименование: Маргарит. Конкретно наименование: Златоустов Маргарит. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 168. Сигнатура: Zographou I.и.3,. Каталог: 168,. 1 
126

Малки плетенични заставки и орнаментирани инициали в червено.

Двама книжовници

Кирилица. Александрийско (Попгерасимово) писмо

Правопис: Двуеров, двуюсов (търновски)

14. век, трета четвърт.