Псалтир с последования от 1585 г., Зогр. 185

Общо наименование: Псалтир. Конкретно наименование: Псалтир с последования. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 185. Каталог: 185. 1  Предишен каталог: 7. 2  Предишен каталог: 54. 3  Предишна сигнатура: III.в.20. 4 
Хартия. Дебела и гладка. Котва в кръг със звезда отгоре Mošin 1973 , Nr 1140 1570–1580 ; 65 ff. 193 x 138 mm
Липсват: 1 лист от 1, 2 и 14 тетрада; 2 листа от 17, 18 и 43 тетрада и 4 листа от 44.
122В 1 колона, 22 реда на страница.121В 1 колона, 21 реда на страница.123В 1 колона, 23 реда на страница.

Плетенични инициали и заставки в балкански стил; червени растително-геометрични инициали.

Нова, библиотечна.

А.

(1r-7v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, калиграфски

Правопис: Двуеров, двуюсов (влахомолдавски)

Б.

(8r-23v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, изискан, калиграфски

Правопис: Двуеров, двуюсов (влахомолдавски)

3.

(24r-365v) . Малахия йеродякон
Кирилица. Полуустав, среден, калиграфски

Правопис: Двуеров, двуюсов (влахомолдавски)

Псалтир. Месецослов с тропари и кондаци. Добавени са молитви, троични тропари и др.
(152v) .

Бележка на писача, йеродякон Малахия

  • (365v) . Приписка от 1622 г. за подвързването на книгата.
  • (25v–30r) . Приписка от 1677 г. за ново подвързване на ръкописа.
1585.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.