Богословски сборник от XVII–XVIII век, Зогр. 162

Общо наименование: Монашески поучения. Конкретно наименование: Сборник богословски. Гърция Място: Атон, Света Гора. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 162. Каталог: 162. 1  Предишен каталог: 165. Предишен каталог: 205. Предишна сигнатура: III.б.17. 2  Предишна сигнатура: I.з.17.
Тънка, грапава Букви АГФБ Uchastkina 1962 , Nr 242 ; 204 ff. 15о x 100 mm
Без липси
125

Без украса

Нова, библиотечна

А.

Фласиан
Кирилица. Полуустав, дребен, изискан, с някои елемнти на печатното писмо

Правопис: Църковнославянски

Б.

(201r–204v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав

Правопис: Църковнославянски

Съдържа творби на Григорий Синаит, Йоан Дамаскин, Преподобни Исая и Теодор Едески
Бележки на писача
  • (1r) . Бележка на писача, монах Фласиан от Троицко-Сергиевата лавра, оформена като заглавна страница на книгата.
17. век, край – 18. век, начало.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.