Часослов от края на XVII век, Зогр. 190

Общо наименование: Часослов. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 190. Каталог: 190. 1  7. 2  Предишен каталог: 108. 3  Предишна сигнатура: III.г.6. 4 
Плътна и оглаждана, типична за XVII в. Три луни и котва в кръг с трифил отгоре; 89+I ff. 200 x 150 mm
Пълен, без липси
120

(1r) . Малка полихромна плетенична заставка в балкански стил

Червени растително-геометрични инициали

Нова, библиотечна

Анонимен
Кирилица. Полуустав, едър, калиграфски

Правопис: Безюсов, но често се употребяват юсове

Часослов.
  • (последните два листа) . Имена за помен, като са посочени и селища
17. век, втора половина.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.