Богослужебен сборник от края на XVIII век, Зогр. 266

Общо наименование: Химнография и молитви. Конкретно наименование: Богослужебен сборник. Гърция Място: Атон, Света Гора. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 266. Каталог: 266. 1  Предишен каталог: 285. Предишна сигнатура: III.к.28. 2 
144 ff. 150 x 95 mm
Ръкописът не е добре запазен, началото липсва, липси има и извътре
119–20

Червени геометрични инициали

Нова, картонени кори с кожен гръб

А.

(1r-111v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, нов, среден

Правопис: Църковнославянски

Б.

(112r-133v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, нов, среден

Правопис: Църковнославянски

В.

(134r-144v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, нов, среден

Правопис: Църковнославянски

Избрани акатисти – за Богородица, за Христос и др. Последование на Страстите Христови за Велики петък и молитви за различни случаи
18. век, край.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.