Последования на панагията от 1851 г., Зогр. 327

Общо наименование: Последования на панагията. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 327. Каталог: 327.
Твърда, леко релефна. На л. 3 има втори воден знак, неидентифициран. Три луни с контрамарка VG ; 14 ff. 242 x 180 mm 180 x 125 mm (текст)
Фолиация: Нова фолиация 1–12; първият и последният лист не са номерирани.
Добро.
120
Черно за текста и червено за заглавията, инициалите и указанията.

На с. 1, 3, 9 ‒ съвършено елементарна, от разделителни черти и завъртулки на перото. Отделни букви в заглавията имат скромна растителна орнаментика.

Картон, облечен с кафява мраморна хартия; кожени гръб и ъгли.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, въздребен

Правопис: Църковнославянски

1. (1r–12r) . Последования на Панагията. Редакция: Включени са в тях възкресни кондаци на 8-те гласа и кондаците от Томина неделя до Неделята на всички светии..
  • (12r) . , с червено мастило: 1851 года.
  • (12r) . , с молив: мѣсто ѵ̓пакоѝ благодарıм т(ѧ).
1851.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.