Миней за февруари от 1653 г., Зогр. 64

Общо наименование: Миней. Конкретно наименование: Миней за февруари. Страна: Гърция. Място: Света Гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 64. Каталог: 64. Райков и др. 1994 Предишен каталог: 95. Ильинский 1908 Предишна сигнатура: II.а.3. Райков и др. 1994

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Плътна, гладка Водни знаци: Котва в кръг с трифил отгоре AZ с трифил отгоре Mošin1973 , Nr 2045 от 1642 ; Котва в кръг с трифил отгоре подобен Mošin1973 , Nr 2015 от 1652 . Листове: 156 ff. Размери: 275 x 190 mm (листове);
Състояние: Липсва 1 лист между лл. 4 и 5.
Оформяне на страницата: 1 кол., 28 реда на страница;
Украса

На л. 1r правоъгълна плетенична заставка в балкански стил и растително-геометрични инициали в червено.

Книжовници

книжовник

Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, изискан, средногорски тип
Ресавски (български)

Съдържание

Миней за февруари
(156r–v) .

Бележка на писача, от която се разбира, че книгата е писана в Рилския манастир за Зографския.

История

Дата на написване: 1653. Място на написване: Рилски манастир.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография