Монашески сборник от началото на XIX век, Зогр. 277

Общо наименование: Слова поучителни. Конкретно наименование: Сборник монашески. Гърция Място: Атон, Света Гора. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 277. Каталог: 277. 1  Предишен каталог: 285. Предишна сигнатура: III.б.285. 2  Предишна сигнатура: III.з.38.
76 ff. 170 x 120 mm
Липси в началото и в края
122

Без украса

Без подвързия

А.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, неправилен, южноруски тип

Правопис: Църковнославянски

Съдържа „За свойствата на човешката душа“ от Йосиф Вриений, откъси от съчинения на Петър Дамаскин и Макарий Египетски
19. век, начало.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.