Часослов от втората половина на XVII век, Зогр. 152

Общо наименование: Часослов. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 152. Каталог: 152. 1  7. 2  Предишен каталог: 109. 3  Предишна сигнатура: III.б.7. 4 
Плътна и оглаждана, типична за XVII в. 168 ff. 140 x 90 mm
120

Без украса

Нова, библиотечна

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен, средногорски тип
Безюсов, ресавски
17. век, втора половина.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.