Октоих с крюкова нотация от втората четвърт на XIX век, Зогр. 118

Общо наименование: Октоих. Конкретно наименование: Октоих с крюкова нотация. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 118. Каталог: 118. 1  Предишна сигнатура: II.д.10. 2 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Тънка и бяла, от руски произход Водни знаци: Букви УФНсПВ подобен Uchastkina 1962 , Nr 452–453 от 1830 ; Листове: 214 ff. Размери: 230 x 180 mm (листове);
Оформяне на страницата: 2 кол., 14 реда на страница;
Украса

Богата, в бароков стил, Инициалите, заставките и концовките са изработени по подражание на старопечатните книги

Подвързия

Оригинална, дъски с кожа, орнаментирана и от двете страни

Книжовници

А. книжовник

(ff. 248r–334v). Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, нов, правилен с елементи от пе атен шрифт Крюкова нотация
Българска редакция

Съдържание

Октоих с крюкова нотация
Допълнения
  • (1r) . Подпис на притежателя на книгата, В. Жемчужников
  • (214r) . Бележка от друга ръка, която отбелява, че книгата е писана през 1617 г. Това вероятно се отнася до текста, а не до самия ръкопис.

История

Дата на написване: 19. век, втора четвърт.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография