Миней за октомври от третата четвърт на XVII век, Зогр. 102

Общо наименование: Миней. Конкретно наименование: Миней за октомври. Страна: Гърция. Място: Света Гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 102. Каталог: 102. Райков и др. 1994 Предишен каталог: 102. 2  Предишна сигнатура: II.в.11. 3 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Плътна и гладка Водни знаци: Котва в кръг с трифил отгоре и контрамарка GBZ с трифил отгоре подобен Велков, Андреев 1983 , Nr 187 от 1656 ; Котва в кръг с трифил отгоре и контрамарка GBZ с трифил отгоре подобен Mošin1973 , Nr 2182 от 1657 . Листове: I+197 ff. Размери: 287 x 200 mm (листове);
Състояние: Без липси
Оформяне на страницата: 1 кол., 24 реда на страница;
Украса

(1r) . Плетенична квадратна заставка в балкански стил с кръстния мотив (неоцветена) и маргинален флорален мотив

Плетенични и растително-геометрични инициали с антропоморфни мотиви

Подвързия

Нова, библиотечна

Книжовници

книжовник

Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, калиграфски, етрополски
Безюсов (ресавски)

Съдържание

Миней за август. Съдържа всички служби за месец октомври, включително и южнославянските светци: св. Петка Търновска (14.10) и Иван Рилски (19.10), в късните им редакции.

История

Дата на написване: 17. век, трета четвърт. Място на написване: Етрополско книжовно средище.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография