Молебни канони за Богорродица и за св. Георги от XVIII–XIX в., Зогр. 267

Общо наименование: Молебни канони. Конкретно наименование: Молебни канони за Богородица и за св. Георги. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 267. Каталог: 267. 1  Предишен каталог: 284. Предишна сигнатура: III.к.27. 2 
29 ff. 195 x 140 mm
116
Украса няма

(16r) . Залепена гравюра на Богородица с младенеца, от гръцка печатна книга.

Дебел картон с кожа

А.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, едър, нов, правилен

Правопис: Църковнославянски

18. век, край – 19. век, начало.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.