Последованиe на Панагията от 1951 г., Зогр. 335

Общо наименование: Последование на Панагията. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 335. Каталог: 335.
Гладка. Няма; 58 ff. 193 x 135 mm 160 x 105 mm (текст)
Фолиация: С червено мастило, която не отчита първите два листа.
Фолиация: До л. 56, която също не отчита първите два листа.
Листовете в началото на ръкописа са прокъсани и обгорени, с малки загуби на текст. Общото състояние е добро. Празни листове: от л. 52 – до края
115Текст в двойноконтурна рамка, очертана с червено и черно
Черно за текста, червено за заглавията, инициалите и указанията.

Многоцветна, с кармин, жълто и зелено. На л. 3r заглавната страница е оформена с двойноконтурно изображение на Голготския кръст и венец в горната му част. На л. 5r заглавието е вписано в полукръгла арка, с поместено под нея изображение на разцъфнал кръст. Множеството заставки, заставки-разделители и концовки са прости вълнообразни линии в червено и черно.

Твърд картон, облечен в плат; кожени гръб и ъгли. Форзаците са от декоративна хартия. Орнаментика със сляп отпечатък. Върху лявата корица ‒ тънък бордюр, а в средата на полето ‒ кръст с едри растителни завършеци на раменете. Върху дясната корица, в средата на полето ‒ щемпел с изображение на кръст и разтворена книга, обградени с растителен орнамент.

Панарет Зографски
Кирилица. Полуустав, нов

Правопис: Църковнославянски

Последование на Панагията Явно ръкописът е бил използван дълго време в трапезарията. Между кондаците (на л. 8v‒46r) има за св. Козма Зографски (28.09); св. 26 Зографски мъченици (10.10); св. Йоан Рилски (19.10); св. Иларион Мъгленски (21.10); св. Димитър Басарбовски (27.10); св. Пимен Зографски (01.11); св. Онуфрий Български (04.01); св. цар Борис-Михаил (02.05); св. Кирил и Методий (11.05); св. Йоан-Владимир (22.05); св. Георги Нови Софийски (26.05); св. Наум Охридски (20.06); св. Седмочисленици (27.07, поправено на 26. от нова ръка).
1. (1r–7v) . Последование на Панагията.
2. (7v‒8r) . Молитви за благославяне на вечерната трапеза.
3. (8v‒46r) . Кондаци за цялата църковната година. Включени са като част от последованието на Панагията. Има кондаци за голяма част от местнопочитаните в Манастира светци.
4. (46v) . Последование на Артоса..
5. (48v) . Последование на Панагията от Неделя Томина до Отдаяние на Пасха.
  • (51v) . С червенослов: Напи́санw въ 1951 годи́на мѣ́сецъ ма́їа ѕ҃:и де́нь. Коне́цъ и҆ бг҃ꙋ сла́ва. ѿ мх҃а панаре́та Зѡграфскагѡ.
  • На места има уточнения и подчертавания със синьо мастило от друга ръка, съвременен български правопис.
1951.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.