Молитвеник. Молитви към св. Богородица от XIX век, Зогр. 379

Общо наименование: Молитвеник. Конкретно наименование: Молитви към св. Богородица. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 379. Каталог: 379. Предишен каталог: 250. Предишен каталог: 251. Предишна сигнатура: III.з.26.
Плътна и гладка Няма; 144 ff. 175 x 110 mm 140 x 90 mm (текст)
Фолиация: Oригинална фолиация 1–82, на л. 83–85 ‒ нова фолиация с молив; следва същата фолиация до последния лист – 144
Задоволително общо състояние; книжното тяло е отделено от подвързията, гърбът е разкъсан. Празни листове: 85–128, 132r, 133–144.
115Текст в рамка отгоре и от двете страни, очертана с молив
Черно

Тънък картон, обвит с мраморна хартия; кожен гръб и платнени ъгли. Върху лявата корица ‒ празен бял етикет.

Григорий (?)
Кирилица. Ръкописно писмо, ново
Руски със силно църковнославянско влияние върху лексиката и граматиката

Правопис: Руски

С гражданско „я“, с краесловни ерове, с ѣ, без надредни знаци

1 
Молитвеник
1. (1r–84v) . Молитви към св. Богородица. Текстовете са общо 33. Означени като I‒V са молитви от св. Димитър Ростовски, другите са без автор или са с имената на св. Герман, св. Андрей Критски, а шест от молитвите са с името на св. Ефрем Сирин. Номер 32 съдържа началото и част от утринните молитви („Стихи предначинательные къ молитвеному правилу“). Източник: В края на последната (№ 33) молитва-похвала към св. Богородица е указано, че тя е извадка от книгата „Ново небе“, чудо седмо (явяването на Богородица на Тома, архиепископ Клитуарийски, за да го научи как да ѝ се моли, л. 84v).
2. (129r–131v) . Съдържание.
  • (132v) . Повторени и задраскани заглавията на молитви № № 29 и 30.
19. век.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.