Книга за руските светци от първата четвърт на XIX век, Зогр. 251

Общо наименование: Руски светци. Конкретно наименование: Книга за руските светци. Гърция Място: Атон, Света Гора. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 251. Каталог: 251. 1  Предишен каталог: 253. Предишна сигнатура: III.з.28. 2 
74 ff. 170 x 105 mm
117

(1r) . Правоъгълна заставка с флорални мотиви

Червени растително-геометрични инициали

Оригинална: дъски с орнаментирана кожа

А.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен, южноруски тип

Правопис: Църковнославянски

В книгата са изброени руските светци по градове и области, като в начаото са разказите за князете и митрополитите
19. век, първа четвърт.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.