Требник от първата четвърт на XVI век, Зогр. 264

Общо наименование: Требник. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 264. Каталог: 264. 1  913. 2  Предишен номер в ръкописа: 20. Предишен номер в ръкописа: 277.
178 ff. 200 x 130 mm
Ръкописът е без липси, но не е добре запазен – листовете са зацапани и прокъсани
117

(1r) . Малка плетенична заставка в балкански стил

Червени растително-геометрични инициали

Оригинална, дъски с орнаментирана кожа

A.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен, средногорски тип

Правопис: Безюсов (ресавски)

16. век, край – 17. век, начало.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.