Тълковен псалтир от края на XV и края на XVI век, Зогр. 123

Общо наименование: Псалтир. Конкретно наименование: Псалтир тълковен. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 123. Каталог: 123. 1  Предишен каталог: 4. 2  Предишен каталог: 60. 3  Предишна сигнатура: II.е.10. 4 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Различна по дебелина, некачествена. Водни знаци: Везни в кръг подобен Briquet 1973 , Nr 2445 от 1441 ; Котва в кръг със звезда отгоре Mošin 1973 , Nr 2455 от 1590 . Листове: 228 ff. Размери: 245 x 185 mm (листове);
Състояние: Липсват няколко листа в началото и 1 лист в края.
Оформяне на страницата: 1 кол., 28 реда на страница; В 1 колона, 28 реда на страница.1 кол., 20 реда на страница; В 1 колона, 20 реда на страница.
Украса

Без украса.

Подвързия

Нова, библиотечна.

Книжовници

А. книжовник

(1r-157v) . Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден до дребен полуустав
Едноеров (сръбски)

Б. книжовник

(157v-197v) . Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, неугледен
Двуеров, двуюсов

В. книжовник

(198r-212v) . Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, въздребен
Едноеров (сръбски)

4. книжовник

(213r-228v) . Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, разреден.
Юсов със следи от среднобългарски

Съдържание

Тълковен псалтир

Допълнения
  • (212v) . Дарителска приписка
.

История

Дата на написване: 15. век, край. Дата на написване: 16. век, край.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография