Последование за приемане на православието от средата на XIX век, Зогр. 306

Общо наименование: Последование. Конкретно наименование: Последование за приемане на православието. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 306. Каталог: 306. 1 
Твърда и леко грапава. Няма; 18 ff. 203 x 170 mm 166, 155 x 135 mm (текст)
Фолиация: Оригинална фолиация с арабски цифри от 1 до 16. Не са номерирани последният лист и един лист в средата, между л. 9 и л. 10 според фолиацията.
Добро. Празни листове: 1, 9v–10r и последният неномериран лист. Без липси на текста
119Текстът е поместен в рамка
Кафяво

Тънък картон, облечен с мраморна хартия; плат за гърба и ъглите.

Анонимен
Кирилица. Ръкописно писмо, ново
Руски

Правопис: Архаичен руски с много църковнославянизми

Последование при приемане на православието Антиграф: Текстът най-вероятно е преписан от печатна книга от периода преди 1849 г., т.е. преди смъртта на Михаил Павлович, и може би след 1832 г., преди 1834 г. или след 1836 г. ‒ годините на раждане и смърт на Анна (1834–1836).. В молитвите са споменати император Николай I Павлович (имп. 1825–1855), имп. Александра Теодоровна (имп. 1825–1860), приела православието през 1817 г., когато се омъжва за Николай Павлович; великите князе Александър Николаевич (бъдещият император Александър II, 1818‒1881), Константин Николаевич (1827‒1892), Николай Николаевич (Старши, 1831‒1891), братът на императора великият княз Михаил Павлович (1798–1849) и съпругата му, великата княгиня Елена Павловна, омъжена през 1824 г. и приела православието през 1823 г.; великите княгини, дъщери на имп. Николай: Мария (1819‒1876 г.), Олга (1822‒1892) и Александра (1825‒1844); дъщерите на Михаил – Мария (1825–1846), Елисавета (1826–1845) и Екатерина (1827–1894) – не са споменати другите им деца, Александър (1831‒1832) и Анна (1834–1836); сестрата на императора великата княгиня Мария Павловна (1786– 1859), омъжена през 1804 г. за Карл Фридрих, и съпругът ѝ; великата княгиня Анна Павловна (1795–1865), омъжена през 1816 г., и съпругът ѝ.
1. (f. 2r-16v) . Последование при приемане в православната вяра.
19. век, среда.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.