Апокрифен сборник от първата четвърт на XIX век, Зогр. 260

Общо наименование: Апокрифи. Конкретно наименование: Апокрифен сборник. Гърция Място: Атон, Света Гора. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 260. Каталог: 260. 1  Предишен каталог: 270. Предишна сигнатура: III.к.13. 2 
46 ff. 208 x 133 mm
124

Без украса

Картон с кожа

А.

Анонимен
Кирилица. Полукурсив, нов
Паметникът заслужава диалектоложко проучване

Правопис: Новобългарски

Апокрифни текстове
Приписки
  • (1r) . Бележка от 1850 г. за земетресение на 1.04. през нощта
  • (8r) . Две приписки от 1826 г. – за земетресение и за избиване на еничарите в Цариград
  • (46r) . Бележка за смъртта на султан Мехмед II (1808–1839)
  • (46v) . Летописни бележки от 1820 г. – за обесването на патриарх Григорий; от 1825 г. за падаща звезда
19. век, първа четвърт.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.