Своден патерик от края на XVIII век, Зогр. 253

Общо наименование: Патерик. Конкретно наименование: Патерик своден. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 253. Каталог: 253. 1  549. 2 
359 ff. 210 x 160 mm
Липси няма, но предната корица е откъсната
120–34

Няма

Оригинална: дъски с орнаментирана кожа

Няколко книжовници

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен, подражание на печатен шрифт

Правопис: Църковнославянски

Своден патерик
  • (359v) . Приписка ot 1825 г. за принадлежността на книгата към библиотеката на Зографския манастир.
18. век, край.