Четириевангелие от 1544 г., Зогр. 271

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Четириевангелие. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 271. Каталог: 271. 1  180. 2  Предишен каталог: 37. 3  Предишен каталог: 24. 4  Предишна сигнатура: I.б.7. 5 
Плътна и грапава Котва в кръг Briquet 1973 , Nr 506 1528 ; 292 ff. 285 x 220 mm
С много липси: между лл. 15 и 16 – 1 л, между лл. 79 и 80 – 40 листа.
120

Плетенични заставки в балкански стил.

Оригинална: дъски с орнаментирана кожа. На предната дъска Разпятието с четиримата евангелисти.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, едър, правилен

Правопис: Българска редакция (влахомолдавски произход)

Четириевангелие. С оглавления и предисловия на Теофилакт Охридски. Евангелието от Матея прекъсва на 25:55. Евангелието от Марко започва с 12:28. Указатели за евангелските четива. Месецослов с памети за свв. Симеон и Сава Сръбски. Евангелия за всяка потреба. Указатели за възкресните и евангелски и апостолски четива.
(291v-292v) .

Бележка на писача.

1544. Рибник, манастир Бистрица в Молдавия.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

2

Страна: Русия. Санкт Петербург Хранилище: РНБ. Сигнатура: F.I.597.