Псалтир с последования от края на XIV в., Зогр. 55

Общо наименование: Псалтир. Конкретно наименование: Псалтир с последования. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 55. Каталог: 55. 1  Своден каталог: 742. 2  Предишен каталог: 3. 3  Предишен каталог: 48. 4  5  Предишен номер в ръкописа: 16. 6  Предишен номер в ръкописа: 19. 7  Предишен номер в ръкописа: I е 9. 8  9 

Кодикологични данни

Материал: Пергамент. Доброкачествен, добре обработен и правилно изрязан. На места има дупки. Листове: 108 ff. Размери: 190 x 130 mm (листове); 155 x 85 mm (текст)
Състояние: Без край. Липси и в средата на книгата.
Оформяне на страницата: 1 кол., 21 реда на страница;
Мастило: Черно за текста, червено за инициалите; червено и синьо при заставките
Украса
Геометрични инициали в червено.

(1r) . Геометрична заставка в балкански стил;

(33r) . Правогълна заставка в червено

Подвързия

Нова, библиотечна. Картон с платно, на гърба кожа.

Книжовници

А. книжовник

Анонимен Двуеров, двуюсов (търновски) Преобладава ь

Съдържание

Псалми избрани за празниците и за великите светии. 20 литийни стихири за св. Георги на 1, 2, 4-6 глас. Догматици за събота вечер на 8 гласа. Молебни канони за 8-те гласа за св. Георги. Седални за св. Георги. Молебни канони за Богородица и за св. Георги. Съставът и подредбата на текстовете в ръкописа не са стереотипни; подборът на материала се концентрира около прославата на св. Георги, от което следва, че ръкописът е правен специално за нуждите на манастира.

История

Дата на написване: 14. век, край. Място на написване: Зографска света обител. Книгата е създадена специално за нуждите на манастира.. Материали, съпътстващи ръкописа (На гърба на предната корица) . Добавен напреки напечатан лист с кратко описание: 56. СЛУЖЕБЕН ПСАЛТИР (ПОЛИЕЛЕЙНИ ПСАЛМИ,
КАНОНИ, ЛИТИЙНИ СТИХИРИ И СЕДАЛНИ НА СВ. ГЕОРГИ)
от XIV в. 106 листа пергамент. Българска ре
дакция.
Отд. I д /е?? 9
Илински, № 48.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография