Служебник от третата четвърт на XIV век, Зогр. 45

Общо наименование: Служебник. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 45. Каталог: 45. 1  Своден каталог: 913. 2  Предишен каталог: 119. 3  Предишна сигнатура: I.г.10. 4 

Кодикологични данни

Материал: Пергамент. Плътен, не много добре обработен Размери: 210 x 140 mm (листове);
Оформяне на страницата: 1 кол., 15 реда на страница;
Украса

(21r) . Малка плетенична заставка в ранен балкански стил

Червени геометрични инициали

Книжовници

книжовник

Име:  Теодосий
Писмо: Кирилица. Устав, среден, прав
Безюсов

Съдържание

Служебник
Допълнения
  • (63r) . Бележка на писача – грешния Теодосий
.

История

Дата на написване: 14. век, трета четвърт.

Допълнителни сведения

Библиография