Апостол от третата четвърт на XV век, Зогр. 95

Общо наименование: Апостол. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 95. Каталог: 95. 1  Предишен каталог: 56. 2  Своден каталог: 31. 3  Предишен каталог: 44. 4  Предишна сигнатура: II.г.4. 5 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Слаба, грапава, жълтеникава. Водни знаци: Ножици Briquet 1973 , Nr 3686 от 1469 ; Ножици Briquet 1973 , Nr 3688 от 1469 . Трихълмие с високо кръстовище Briquet 1973 , Nr 11702 от 1440 . Три череши Briquet 1973 , Nr 7425 от 1450 . Листове: 173 ff. Размери: 266 x 180 mm (листове);
Състояние: Без начало и край. Липсват по 8 листа в началото и в края.
Оформяне на страницата: 1 кол., 21–22 реда на страница; Книжовник А1 кол., 21 реда на страница; Книжовник Б1 кол., 28 реда на страница; Книжовник В1 кол., 25 реда на страница; Книжовник Г
Украса

Геометрично-растителни и плетенични инициали

Подвързия

Нова, библиотечна

Книжовници

Неиздържан и произволен правопис

А. книжовник

(1r-96v) . Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, неправилен, разкривен
Едноеров (с ь), безюсов

Б. книжовник

(97r-140r) . Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, едър, неправилен, разкривен.

Правопис: Двуеров, двуюсов

В. книжовник

(140r–150r) . Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, неугледен
Едноеров (с ь), безюсов

Г. книжовник

(150v–173v) . Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав
Едноеров (с ь), безюсов

Съдържание

Апостол. Апостолските деяния започват от 4:14. Пред съборните послания на Иаков, Петър, Иоан и Иуда са поместени „Сказания“. Посланията на ап. Павел се прекъсват при Посланието към евреите.

История

Дата на написване: 15. век, трета четвърт. 6 

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография