Чудеса Богородични от началото на XVIII в., Зогр. 201

Общо наименование: Чудеса. Конкретно наименование: Чудеса Богородични. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 201. Каталог: 201. 1  7. 2  Предишна сигнатура: III.д.1. 3 
253 ff. 190 x 140 mm
126

Без украса

Нова, картон с хартия

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен, подражание на печатен шрифт
Църковнославянски
Чудеса Богородични. На добавените листове в края се намира житието на св. Василий НовиСлавянският превод е дело на Самуил Бакачич, както личи от заглавието.
  • (1r–16r, долни полета) . Приписка за прилагането на книгата в Зограф през 1706 г.
18. век, начало.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.