Триод цветен от първата четвърт на XVII век, Зогр. 87

Общо наименование: Триод цветен. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 87. Каталог: 87. 1  1035. 2  Предишен каталог: 82. 3  Предишна сигнатура: II.б.9. 4 
Тънка, но грапава Котва в кръг трифил отгоре и контрамарка IC с трифил отгоре от типа на образци, Nr 2195те у Mošin 1973 , Nr 2195, , Nr 2197 от 1600–1620 ; 149 ff. 290 x 195 mm
Добре запазен ръкопис, само в края липсват 3 или 4 листа
128

(1r) . Плетенична заставка в балкански стил

Червени растително-геометрични инициали

Нова, библиотечна. При подвързването са вмъкнати няколко бели листа за допълване на липсващ текст.

А.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен, средногорски
Двуеров, двуюсов, непоследователен
17. век, първа четвърт. Ловчански книжовен център.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.