Житие на Московския и Всерусийски патриарх Никон от края на XVIII век, Зогр. 261

Общо наименование: Житие. Конкретно наименование: Житие на св. патриарх Никон . Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 261. Каталог: 261. 1  Предишна сигнатура: III.к.14. 2 
144 ff. 205 x 165 mm
116

(1r) . Малка барокова заставка с кръстния мотив, подражание на старопечатни обраци

Оригинална, картон с орнаментирана кожа с връзки вместо закопчалки

Анонимен
Кирилица. Полуустав, едър, нов, подражание на църковнославянски шрифт

Правопис: Църковнославянски

Житие на св. патриарх Никон
18. век, край.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.