Молебни канони към св. Богородица и към св. Георги от 1796 г., Зогр. 388

Общо наименование: Молебни канони. Конкретно наименование: Молебни канони към св. Богородица и към св. Георги. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 388. Каталог: 388.
Грапава, с жълт оттенък Лъв и контрамарка ‒ корона с инициали СsC ; 31 ff. 165 x 115 mm 130 x 80 mm (текст)
Фолиация: Оригинална буквена фолиация 1–30 л.
Фолиация: Съвременна фолиация с молив – 31 л.
Добро; на всички листовете следи от пръсти в долните ъгли на листовете; кожата върху подвързията е износена, а картонът на места е разкъсан и прояден. Празни листове: 14r– 16v
115–17Ограничен отляво и отдясно с единична линия; на л. 1r ‒ външната рамка е двойноконтурна
Черно за основния текст, яркочервено за заглавията, указанията и инициалите.

По образец от печатна книга. На л. 1r ‒ заставка, графично разработена с черно мастило от виещ се, богат растителен мотив, с малък кръст в горната част на композицията. На същия лист ‒ двойноконтурен инициал в рамка върху орнаментиран фон. На л. 30v ‒ концовка, графично разработена с черно мастило и композирана от по-едри и по-дребни цветчета.

Картон, облечен в кафява кожа; украса със сляп отпечатък, от която се виждат само широките бордюри с растителен орнамент.

Иларион йеромонах
Кирилица. Полуустав, правилен, по образец от печатно издание На л. 31r ‒ по-дребен, неправилен полуустав с десен наклон, вероятно пак от писача, но без съобразяване с образеца.
Традиционен и църковен гръцки, предаден с кирилица

Правопис: Църковнославянски

1. (ff. 1r–13v) . Молебен канон към св. Богородица.
2. (ff. 17r–30v) . Молебен канон към св. Георги.
3. (ff. 31r) . Херувимската песен на гръцки, но с кирилица.
Бележки на книжовника
  • (31v) . Сїй пара́клиси ко прест҃ѣ бц҃е и̑ ст҃о́му великомꙋ́ченикꙋ Геѡ́ргїю писа́лъ Їларїо́нъ їрмона́хъ гре́шнїй: вꙿ лѣ́то: 1796; Мцⷭъ септеврїй
Приписки
  • (На задния форзац, залепен за корицата) . Слава Богу а атебе (!) и проби на перото
1796.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.