Празничен миней за февруари-август от началото на XVI век, Зогр. 99

Общо наименование: Миней. Конкретно наименование: Миней празничен за февруари-август. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 99. Каталог: 99. 1  Предишна сигнатура: II.г.8. 2 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Плътна и грапава Водни знаци: Везни в кръг със звезда отгоре подобен Briquet 1923 , Nr 2522 от 1497–1498 ; Везни в кръг с цвете отгоре подобен Briquet 1923 , Nr 2522 от 1499–1505 . Везни в кръг подобен Mareş 1987 , Nr 1062 от 1502 . Шапка подобен Briquet 1923 , Nr 340 от 1503 . Листове: 332 ff. Размери: 285 x 200 mm (листове);
Състояние: Без липси
Оформяне на страницата: 1 кол., 28 реда на страница;
Украса

(1r) . Неоцветена заставка от преплетени кръгове в балкански стил

Растително-геометрични инициали

Подвързия

Нова, библиотечна

Книжовници

А. книжовник

Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, правилен, рилски тип
Безюсов (ресавски) Почеркът напомня на монах Пахомий, изписал Панегирика от 1509 г. заедно с Мардарий Рилски

Съдържание

Празничен миней за февруари-август. От славянските светци е включен св. Симеон Сръбски (13.11).
Допълнения
  • (332v) . Късна бележка за заемане на ръкописа за временно ползване в Зографския манастир

История

Дата на написване: 16. век, начало.

Допълнителни сведения

Библиография