Акатист на св. Георги от 1886 г. и Патерични разкази от началото на XIX век, Зогр. 268

Общо наименование: Акатист. Общо наименование: Патерични разкази. Общо наименование: Конволют. Конкретно наименование: Акатист на св. Георги. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 268. Каталог: 268. 1  Предишна сигнатура: III.з.9. 2 
46 ff. 230 x 160 mm

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

1

Анонимен

Правопис: Църковнославянски

1886.

2

Спиридон йеросхимонах

Правопис: Църковнославянски

Патерични разкази
19. век, начало.