Празничен миней от XIV и XVI век, Зогр. 106

Общо наименование: Миней. Конкретно наименование: Миней празничен. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 106. Каталог: 106. 1  Предишен каталог: 105. 2  Предишен каталог: 102. 3  Предишен номер в ръкописа: 106. 4  Предишен номер в ръкописа: 36. 5  Предишна сигнатура: II.д.5. 6  Предишна сигнатура в ръкописа: II.г.5. 7 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Плътна, но слаба и грапава Водни знаци: Круша с две листа подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 4278 от 1345–1347 (1348) ; Глава на овен подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 1123 от 1353–1356 . Луна подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 3447 от 1360-1375 г. . Буква B подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 5170 от 1360-1375 г. . Листове: 317+I ff. Размери: 270 x 180 mm (листове);
Оформяне на страницата: 1 кол., 26 реда на страница; А. писач1 кол., 28 реда на страница; Б. писач
Украса

Червени инициали в геометричен стил

Подвързия

Нова, библиотечна

Книжовници

А. книжовник

(16r-316v) . Даниил
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден
Двуеров, двуюсов

Б. книжовник

(1r-15v) . Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден
Двуеров, двуюсов

Съдържание

Избрани служби за м. декември – 11. Започва със службата за св. Андрей Първозвани (30.11) и завършва със службата за 24.12, след което следва служба за св. Георги (23.04.).
Допълнения
  • (21v, долно поле) . + данїилъ писавьіи :·
  • (36r, долно поле) . + ⰰ҆ⰸⱏ ⰴⰰⱀⰺⰻ́ⰾⱏ ⱂⰻⱄⰰⰲⱏ ⱄⰺ̈, т.е. + а҆зъ данїи́лъ писавъ сї
  • (181r, долно поле) . + оутврьдѝ б҄е вѣрѫ хрїстїанскѫѧ. и҆ сп҄си бл҃говѣрнаго цр҃ѣ на́шего і҆ѡ҃нна а҆леѯанд꙯ра.
  • (1r) . Със съвременен почерк, с черно мастило: Миней Праздничная и Великимъ
    Святымъ, отъ Ноемврій до Маія мс҃цъ

История

Дата на написване: 14. век, трета четвърт. Материали, съпътстващи ръкописа (на гърба на предната корица) . Добавен напечатан лист с текст и кратко описание: 106. ПРАЗНИЧЕН МИНЕЙ от XIV в. 317+I
листа хартия. Българска редакция.
Отд. II г /д?/ 5
Илински, № 105.
Писан по времето на цар Иван Александър
Вероятно първоначално книгата е обхва
щала м. септември - февруари.
Писан от Даниил.

Допълнителни сведения