Требник от XIX–XX век (конволют), Зогр. 299

o. Козма
Маргарет Димитрова

Общо наименование: Конволют. Конкретно наименование: Ръкопис, печатна книга и ръкописен лист. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Каталог: 299. Сигнатура: 299.
52 ff.

Картон, обвит със снаждана тъмнокафява и синя кожа; платнени форзаци. Орнаментика със златен отпечатък – върху лявата корица растителен бордюр и четири ъглови мотива с богат растителен орнамент. В централното поле е щампован кръст с виещо се около него стъбло. Върху дясната корица са щамповани същият бордюр и овален медальон със сцената Разпятие.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

1

Общо наименование: Требник.
Добре запазена, плътна, твърда Няма; 30 ff. 180 x 120 mm 135 x 94 mm (текст)
Добро, без липси; разлята течност на лл. 4-5, 9-10, но текстът се чете добре
115Текстът е в рамка, двойна от горната и външната страна
Черно за текста и червено а аглавията, инициалите и указанията.

Отделни инициали с проста растителна орнаментика. На л. 28r ‒ концовка в двата цвята мастило, с геометрична орнаментика. При надтекстовите заглавия от двете страни в рамките има малки розети.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, подражание на печатен църковнославянски шрифт

Правопис: Църковнославянски

Требник и Месецослов (фрагмент) Последованието за водосвет, а вероятно и някои от останалите текстове, е преписано от руско издание, в което се споменават за здраве император Александър ІІІ (1881‒1894), съпругата му и княз Николай Александрович (имп. Николай ІІ, род. 1868). Възможно е след л. 52 да е имало още поне един лист, тъй като долното поле на л. 52v се чете кустод със заглавни букви ключь.
1. (1r-14r) . Последование за водосвет.
2. (14v-16v) . Молитва при всяка немощ и болест по волове и скотове (животни).
3. (16v-18v) . Молитва при всяка смъртоносна болест по скотовете (животните).
4. (18v-19r) . Молитва за благославяне на стадо.
5. (19r-20r) . Молитва от св. Модест за скотове (домашни животни).
6. (20r-23v) . Молитва от св. Модест срещу смърт и болести по домашните животни. Автор: Никодим Светогорец, според заглавието, Заглавие: мл҃тва ѿ лица̀ Ст҃аго Моде́ста, сочиненнаѧ Никоди́момъ Мона́хомъ Ст҃ого́рскимъ, и глаго́лемаѧ на всѧ́кѹю смертоно́сноую болѣ́знь и вре́дъ, воло́въ, коне́й, ослѡ́въ, мскѡ́въ, ове́цъ, ко́зъ, пче́лъ и про́чихъ живо́тныхъ
7. (23v–28r) . Последование, извършващо се на нивите, лозето или градината срещу влечуги и други вредители. Вътре и заклинание срещу вредителите от св. Трифон.
7. (23v–28r) . Месецослов (край). Добавен, за да замести липсващ печатен лист от печатния Месецослов, който е подвързан с ръкописа
19.–20. век, не преди 1886 г..

2

Печатен месецослов, извлечен от книга, с начална гравюра „Събор на Вси светии“.

3

(52r) . Ръкописен текст в края на Месецослова, добавен, за да замести липсващ печатен лист от печатния Месецослов, който е подвързан с ръкописа.