Октоих (V–VIII гл.) от 1644 г., Зогр. 100

Общо наименование: Октоих. Конкретно наименование: Октоих V–VIII глас. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 100. Каталог: 100. 1  Предишен каталог: 65. 2  Предишна сигнатура: II.г.9. 3  Предишна сигнатура: II.в.9.

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Плътна, грапава Водни знаци: Котва в кръг с трифил отгоре подобен Moshin 1973 , Nr 2007 от 1640 ; Три луни подобен Велков, Андреев 1983 , Nr 47 от 1641 . Листове: 252 ff. Размери: 280 x 195 mm (листове);
Състояние: Липсват два листа в началото и 18 листа между 23 и 26 тетрада
Оформяне на страницата: 1 кол., 25 реда на страница;
Украса

(2r) . Заставка в балкански стил от преплетени кръгове, оцветена в жълто, синьо и червено

Растително-геометрични инициали

Подвързия

Нова, библиотечна

Книжовници

А. книжовник

Име:  поп Манасие
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, правилен (средногорски тип)
Двуеров, двуюсов (неиздържан)

Съдържание

Октоих за V–VIII глас
Допълнения
  • (252r) . Бележка на писача – поп Манасие
  • (252r) . Бележка на Порфирий Успенски с молив

История

Дата на написване: 17 век (1644 г.).

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография