Миней за март от XVII век, Зогр. 65

Общо наименование: Миней. Конкретно наименование: Миней за март. Страна: Гърция. Място: Света Гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 65. Каталог: 65. Райков и др. 1994 Предишен каталог: 98. 2  Предишна сигнатура: II.б.4. 3 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Жълтеникава и гланицирана Водни знаци: Корона със звезда и полумесец ; Листове: 138 + III ff. Размери: 290 x 210 mm (листове);
Състояние: В добро състояние. Липсват само два листа между 97 и 98.
Оформяне на страницата: 1 кол., 28 реда на страница;
Украса

Плетенична заставка в балкански стил и множество растително-геометрични инициали в червено.

Книжовници

книжовник

Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, дребен и разреден.
Сръбска редакция. Следи от юсове

Съдържание

История

Дата на написване: 17. век.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография