Триод цветен от 1591 г., Зогр. 86

Общо наименование: Триод цветен. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 86. Каталог: 86. 1  Своден каталог: 1035. 2  Предишен каталог: 81. 3  Предишна сигнатура: II.б.8. 4 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Тънка, но грапава Водни знаци: Котва в кръг със звезда отгоре и контрамарка IC с трифил отгоре подобен Mošin 1973 , Nr 1810 от 1570–1585 ; Листове: 226 ff. Размери: 290 x 200 mm (листове);
Състояние: В началото липсват два листа и ръкописът не е добре запазен, някои листове са силно навлажнени, други – изронени
Оформяне на страницата: 1 кол., 29 реда на страница;
Украса

Няма

Подвързия

Нова, библиотечна

Книжовници

А. книжовник

Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, правилен, от опитна ръка
Безюсов

Съдържание

Цветен триод
Допълнения
  • (225v) . Бележка на писача

История

Дата на написване: 16. век (1591 г.).

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография