Сказание за антихриста и за Второто пришествие от началото на XIX век, Зогр. 278

Общо наименование: Граматика. Конкретно наименование: Църковнославянска граматика на Мелетий Смотрицки. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 278. Каталог: 278. 1  Предишен каталог: 291. Предишна сигнатура: III.и.7. 2 
103 ff. 150 x 110 mm

Без подвързия

Анонимен Новобългарски
-->
Сказание за антихриста и за Второто пришествие
19. век, начало.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.