Сказание за Света гора Атонска от 1785 г., Зогр. 263

Общо наименование: Сказание. Конкретно наименование: Сказание за Света гора Атонска. Гърция Място: Атон, Света Гора. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 263. Каталог: 263. 1  Предишна сигнатура: III.к.18. 2 
I+61 ff. 210 x 160 mm
115

Без украса

Нова, картон с хартия

А.

Яков монах
Кирилица. Полуустав, едър, нов, правилен, подражание на печатен шрифт

Правопис: Църковнославянски

Сказание на Света гора Атонска. Ръкописът включва и единственият известен засега препис на т. нар. „Зографска история“ – „История во кратце о болгарском народе словенском“
Бележка на писача
  • (31v) . Бележка на писача, монах Яков
Приписки
  • (1v) . Приписка на инок Георги Зографски от 1876 г.
18. век (1785).

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.