Сборник от текстове по вероучение и лекарственик от края на XIX век, Зогр. 328

Общо наименование: Сборник от текстове по вероучение и лекарственик. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 328. Каталог: 328.
Карирана, фабрична Няма; 92 ff. 260 x 205 mm
Тетради: Подшити тетради
Добро. Празни страници: В началото страницата и първият лист, с. 83‒84, 99, 117‒130, 157–176, 179‒183.
124
Синьо, черно и тъмночервено.

Елементарна. На с. 56 заставка-разделител – схематична рисунка с перо на трите кръста на Голгота. На с. 41 ‒ заглавна курсивна буква Б, с червено и черно мастило, обточена с растителен орнамент. На с. 33 ‒ схема на пороците, произтичащи от сребролюбието, оформена като клонка с много листа.

Картон, облечен в светлосив плат.

А.

Търпе З. Вучидолски
Кирилица. Бързопис, граждански
Новобългарски

Правопис: Български, в отделни части с църковнославянски елементи

1. (с. 2‒11) . Поучителни текстове. Преразказани на български
2. (с. 12‒15) . Молитвата „Отче наш“. На всички славянски езици, включително „хорутански“ (словински), горно- и долнолужишки
3. (с. 16‒19) . Ангелология с апокрифни мотиви (кратка компилация).
4. (с. 20‒40) . Тълкувания на Литургията. Редакция: Включва и катехизис с въпроси и отговори, включително и „речник“ на библейски и християнски персонажи; нравствено- поучителни текстове..
5. (с. 41‒56) . Бисери на православната вяра. Въпроси и отговори.
6. (с. 56‒61) . Християнско наставление как да се пазим от римокатолическата ерес.
7. (с. 62‒66) . Въпроси и отговори върху богослужението и Светото Писание (Вопроси церковни).
8. (с. 67‒89) . Кратко поучение за Светия Дух.
9. (с. 90–98) . Хронологични таблици, съдържащи библейски събития, Вселенските събори и др.. Бележката под таблиците на л. 97 най-вероятно е свидетелство за съставителска работа на Йордан Хаджиконстантинов-Джинот; в такъв случай поне част от хронологичните таблици, а може би и други текстове от ръкописа са дело на този възрожденски просветен деец и са писани преди 1882 г.
10. (с. 100-116) . Свето кръщение и други теми, представени във въпроси, отговори и кратки изложения.
11. (с. 131–156) . Лекарственик.
12. (с. 177–178) . Съдържание на ръкописа..
  • (неномерирана страница в началото) . Во имя Отца и Сина и Святаго Духа Аминъ.
  • (с. 97, във външното поле, по неговото протежение) . С червено мастило: Собрани отъ рукописи кожении составени и наредени от Iордана хⷯ. Конс, а преписа азъ Т. З. Вучид.
  • (с. 98, под таблицата) . С червено и черно мастило: Тази табла составилъ учителъ Блажо. Преписахъ азъ Търпе З. Вучидоловъ. и речете господъ да му прости согрешенията.
19. век, край.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.